O PROJEKCIE

Projekt „Z Europą po sukces w zawodzie” dotyczy wyjazdów na mobilności stażowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej. W ramach projektu 63 uczniów wyjechało na czterotygodniowe staże zawodowe do Wielkiej Brytanii i Włoch. Uczniowie kształcący się w zawodach technik logistyk, technik elektryk i technik mechatronik w trakcie swoich staży nabyli i udoskonalili szereg specyficznych umiejętności zawodowych pracując w przedsiębiorstwach i firmach miejscowego rynku zawodowego w Anglii i Włoszech. Oprócz umiejętności zawodowych uczniowie podszkolili język angielski , a grupy włoskie uczestniczyły także w kursach języka włoskiego. Istotnym celem tego projektu było doskonalenie kompetencji miękkich takich jak współpraca w grupie, odporność na stres, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań czy szeroko pojęta komunikacja. Uczniowie będący na stażu w Anglii mieszkali u brytyjskich – host rodzin, co było świetną okazją do szlifowania języka, ale też poznania kultury kraju goszczącego. Temu celowi służył też bogaty program kulturowy, w tym wycieczki do Portsmouth, Londynu i Jurassic Coast w Anglli oraz Neapolu, Sorrento, Pompeii i Rzymu we Włoszech. Uczniowie dzięki pobytowi na stażach stali się bardziej samodzielni, bieglejsi językowo i mają za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe za granicą.

Każdy uczestnik projektu otrzymał dokumenty Europass Mobilność, które są potwierdzeniem przybycia zagranicznej ścieżki kształcenia w zawodzie oraz potwierdzają nabycie kompetencji. Wszyscy po odbytym stażu otrzymali również certyfikaty ECVET czyli punkty Europejskiego Systemu Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym – systemu, dzięki któremu osiągnięcia uczniów są mierzalne i stanowią element szkolenia pozaformalnego.

Projekt „ Z Europą po sukces w zawodzie został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *