O projekcie

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Projekt „Z Europą po sukces w zawodzie” dotyczy wyjazdów na mobilności stażowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej. W ramach projektu 63 uczniów wyjechało na czterotygodniowe staże zawodowe do Wielkiej Brytanii i Włoch. Uczniowie kształcący się w zawodach technik logistyk, technik elektryk i technik mechatronik w trakcie swoich staży […]