Z Europą po sukces w zawodzie – rozpoczęcie projektu

Projekt „Z Europą po sukces w zawodzie” został stworzony w celu nabycia i doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych dla uczniów w zawodach technika: logistyka, elektryka, mechatronika i realizatora nagrań i nagłośnień. W ramach projektu w ciągu 2 lat trwania projektu 63 uczniów wyjedzie na miesięczne staże zawodowe do Wielkiej Brytanii i Włoch. Oprócz aspektu zawodowego uczniowie będą szlifować język angielski i poznawać kulturę krajów goszczących naszą młodzież. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *