Rekrutacja na staż do Bournemouth – ostatnia grupa!!!

 

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STAŻ

     Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór na wyjazd szóstej 12-osobowej grupy uczestników stażu do Bournemouth w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu pt. „Z Europą po sukces w zawodzie”, realizowanego w Programie Operacyjnym „Wiedza Edukacja Rozwój” wśród uczniów klas I – IV w zawodach: technik logistyk, technik elektryk i technik mechatronik. Wyjazd planowany jest w przybliżonym terminie 20.05 – 16.06.2018.

O wyborze kandydatów zdecyduje komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Dyrektor ZSP nr 4 dr Henryk Markowski – przewodniczący zespołu rekrutacyjnego,
 • Koordynator programu Erasmus+/PO WER VET ZSP nr 4 – mgr Jarosław Jabłoński,
 • opiekunowie merytoryczni – nauczyciele przedmiotów zawodowych,
 • wychowawcy klas uczniów aplikujących o wyjazd,
 • pedagog/nauczyciel języka angielskiego – mgr Grażyna Czechowicz,
 • kierownik szkolenia praktycznego – mgr Jacek Wienczek.

Nabór trwa do  10 kwietnia 2018.

Kryteria naboru uczestników:

 • Złożenie CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim – elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com ( do 10 kwietnia 2018), z dopiskiem „Anglia – 6 grupa”.
 • Zainteresowania w kierunku kształconego zawodu (ocena 0-6)
 • Wysoka średnia ocen semestralnych/końcowo rocznych z ostatniej klasyfikacji poprzedzającej rekrutację (ocena 0-6)
 • Dobre umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego/ocena z języka angielskiego (ocena 0-6)
 • Bardzo wysoka kultura osobista i nienaganna postawa moralna/wysoka ocena z zachowania (ocena 0-6)
 • Aktywna postawa ucznia na terenie szkoły i klasy (ocena 0-6)
 • Udział w reprezentowaniu szkoły w konkursach i olimpiadach/zawodach (ocena 0-6)
 • Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami (ocena 0-6)

Razem 42 punkty do zdobycia

Na podstawie sumy uzyskanych punktów tworzony jest ranking, wg którego 10 najlepszych kandydatów z grupy docelowej zostanie zakwalifikowanych do wyjazdu.

Prosimy o składanie dokumentów elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com – w temacie przesłanego e-maila proszę dopisać „Anglia – 6 grupa”.

Wzór CV w jęz. angielskim można pobrać ze strony:

http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

lub online:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest zgoda rodziców, udział w przygotowaniu kulturowo-językowo-pedagogicznym oraz posiadanie 2 dokumentów tożsamości (dowód osobisty i paszport).

Ruda Śląska 25 marca 2018

Link do ogłoszenia :

Ogłoszenie o naborze 6 grupy

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *