Nabór na staże do Włoch!!!

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STAŻ

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski ogłasza nabór na wyjazd drugiej 10-osobowej grupy uczestników stażu do San Salvo we Włoszech, w ramach projektu pt. „Z Europą po sukces w zawodzie”, realizowanego w Programie Operacyjnym „Wiedza Edukacja Rozwój” wśród uczniów klas II-IV w zawodach: technik logistyk, technik elektryk i technik mechatronik. Wyjazd odbędzie się w terminie 01.10 – 28.10.2017.

O wyborze kandydatów zdecyduje komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Dyrektor ZSP nr 4 dr Henryk Markowski – przewodniczący zespołu rekrutacyjnego
 • Koordynator programu Erasmus+/PO WER VET ZSP nr 4 – mgr Jarosław Jabłoński
 • opiekunowie merytoryczni – mgr inż. Grażyna Szostok, mgr inż. Marek Wieczorek,
 • wychowawcy klas uczniów aplikujących o wyjazd
 • pedagog/nauczyciel języka angielskiego –Grażyna Czechowicz
 • kierownik szkolenia praktycznego – mgr Jacek Wienczek

Nabór trwa do  31 sierpnia 2017. Kryteria naboru uczestników:

 • Złożenie podania wraz CV i listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim – elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com ( do 31 sierpnia 2017) – Wzór CV w jęz. angielskim można pobrać ze strony: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions lub online: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose
 • Zainteresowania w kierunku kształconego zawodu (ocena 0-6)
 • Wysoka średnia ocen końcoworocznych z ostatniej klasyfikacji poprzedzającej rekrutację (ocena 0-6)
 • Dobre umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego/ocena z języka angielskiego (ocena 0-6)
 • Bardzo wysoka kultura osobista i nienaganna postawa moralna/wysoka ocena z zachowania (ocena 0-6)
 • Aktywna postawa ucznia na terenie szkoły i klasy (ocena 0-6)
 • Udział w reprezentowaniu szkoły w konkursach i olimpiadach/zawodach (ocena 0-6)
 • Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami (ocena 0-6) (między 25.08, a 1.09)

Razem 42 punkty do zdobycia. Na podstawie sumy uzyskanych punktów tworzony jest ranking, wg którego 10 najlepszych kandydatów z grupy docelowej zostanie zakwalifikowanych do wyjazdu. Prosimy o składanie dokumentów elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com . Wzór CV w jęz. angielskim można pobrać ze strony: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions lub online:  https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest zgoda rodziców, udział w przygotowaniu kulturowo-językowo-pedagogicznym oraz posiadanie 2 dokumentów tożsamości (dowód osobisty i paszport).

Ruda Śląska 10 lipca 2017

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *